Psühholoogilised testid

Psühholoogilise testimise ja intervjuu abil hinnatakse inimese üldist emotsionaalset  seisundit, tema rahulolu taset, töö- ja karjäärihuvisid ning mitmesuguseid tööelus väljenduvaid psüühilisi kompetentse nagu juhtimis- ja koostööstiil, rollikäitumise tõhusus, kehtestamis- ja läbirääkimisoskused, motivatsioon jms. Emotsionaalse seisundi hindamine võib olla oluline edasise nõustamise või psühhoteraapia kavandamiseks. Psüühiliste kompetentside hindamist kasutatakse laialdaselt kutsehuvide ja -sobivuse paremaks mõistmiseks, isiklike arengukavade, asjakohaste töö- ja karjäärialaste valikute ning otsuste tegemiseks. Hindamisega kaasneb ammendav tagasiside andmine ja nõustamine.