Unehäired

Tunnused

Häiritud uni on üks kõige levinumatest psüühilise tervise probleemidest. Unehäired võivad ilmneda uinumisraskuste, katkendliku une või liigvarase ärkamisena. Kuigi häiritud uni võib olla mitme muu psüühilise või kehalise häire üheks kõrvaltunnuseks, on kogunemas tõendeid, et unehäired võivad soodustada mõningate psüühiliste häirete tekkimist ning neid tasub seetõttu ravida ka eraldiseisva probleemina. Selle poolt räägivad ka unehäiretest tingitud raskused igapäevaelus: päevane unisus, väsimus, keskendumisraskused ja probleemsed eneseabivõtted - alkoholi või ravimite liigtarvitamine.

Unehäirete kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtted

Oluliseks probleemi säilitavaks mehhanismiks on muretsemine oma häiritud une ja uinumisraskuste pärast. See tõstab ärevuse taset ja ergastab ning raskendab seeläbi uinumist, tekitades nii suletud ringi. Probleeme süvendab ka valikuline tähelepanu: unetusest häirituna keskendutakse öösel tavapärasest rohkem ohumärkidele - jälgitakse kella, pannakse eriliselt tähele oma sisemise rahutuse tunnet või segavat tänavamüra jne. See võimendab muretsemist veelgi. Püüdes öise muretsemisega toime tulla, võetakse kasutusele mitmeid võtteid, mis pikemas perspektiivis võivad unehäireid hoopis süvendada: püütakse oma ärevaid mõtteid maha suruda (mis neid sageli paradoksaalsel moel hoopis võimendab), otsitakse abi alkoholist (mis võib mõnikord lühiajaliselt uinumist soodustada, kuid toob kaasa une kvaliteedi languse) jne. Oluline on ka see, millisena inimesed oma und tajuvad: sageli hinnatakse üle seda aega, mis kulub uinumiseks ning alahinnatakse une kestust. Kõik see toob omakorda kaasa teatud käitumismustrid ka päevasel ajal: muretsetakse magamata öö tagajärgede pärast, pööratakse ülemääraselt tähelepanu neile märkidele, mis võivad ennustada uinumisraskusi ka järgmisel ööl ning püütakse magamatust kuidagi kompenseerida.

Kognitiiv-käitumisteraapi käigus pühendutakse nii unetust alalhoidvate mõtete ümberhindamisele kui ka väliskeskkonna ja käitumise ümberkorraldamisele nii, et see uinumist soodustaks. Teraapia oluliseks osaks on ka asjakohase info jagamine.