Teenused ja hinnakiri

Tasulised teenused (pöörduda saab ilma saatekirjata):

Kliinilise psühholoogi-psühhoterapeudi Kliiniline psühholoog on tervishoiuspetsialist, kellel on kliinilise psühholoogi kutsetunnistus. Kliinilised psühholoogid tegelevad psühholoogiliste probleemide, psüühikahäirete ning tervist ohustava käitumise hindamise, ravimise ja ennetamisega. Enamik meie keskuse kliinilistest psühholoogidest omavad lisaks psühhoterapeudi kutsekvalifikatsiooni ning on läbinud või läbimas psühhoterapeudi väljaõpet kognitiiv-käitumisteraapia alal.vastuvõtt või psühhoteraapia seanss 45-50 minutit90 €
Psühholoog-nõustaja Psühholoog-nõustaja on vastavat kutsetunnistust omav vaimse tervise spetsialist. Psühholoog-nõustaja töö on vaimse tervise probleemide tekke ja süvenemise ennetamine ning psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamine. Meie keskuse psühholoog-nõustajad on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe või täiendanud end kognitiiv-käitumisteraapia või pereteraapia kursustel. vastuvõtt või psühhoteraapia seanss 45-50 minutit85 €
Psühholoogi Psühholoog on psühholoogia alase magistrikraadiga vaimse tervise spetsialist. Meie keskuse psühholoogid on omandamas kliinilise psühholoogi kutset kogenud kliinilise psühholoogi juhendamisel ja rakendavad oma töös kliinilise psühholoogi tööprintsiipe. Enamus psühholoogidest on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe või -algkursuse. vastuvõtt või psühhoteraapia seanss85 €
Paari- või pereteraapia seanss kuni 90 minutit125 €
Psühhiaatri Psühhiaater on arst, kes on spetsialiseerunud psüühikahäirete diagnoosimisele ja ravile. Vastavalt sümptomitele ja diagnoosile soovitab psühhiaater psühholoogilist nõustamist või teraapiat või määrab ravimi. esmakordne vastuvõtt kuni 50 minutit130/80 €
Psühhiaatri korduv vastuvõtt kuni 25 minutit80 €
Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
Retsept väljastatakse nädala jooksul; eelnevalt võtab psühhiaater patsiendiga telefonitsi ühendust.
30 €
Erakorraline konsultatsioon 48 tunni jooksul kuni 60 min150 €
Isiksuse või kognitiivsete funktsioonide uuring350 €
Aktiivsus-tähelepanuhäire (ATH) diagnostiline uuring350 €

Perearsti või Tervisekassa kaudu hüvitatavad teenused

Alates 01.01.2024 on perearsti suunamisel 2 psühholoogilise ravi võimalust:

Tervisekassa rahastusel

Perearst väljastab saatekirja kliinilise psühholoogi teenusele. Teenuse osutamise mahu otsustab teenuse osutaja lähtuvalt ravivajadusest ja Tervisekassaga sõlmitud lepingust. Teenuse eest tasub Tervisekassa.

Teraapiafondi rahastusel

(kehtib kuni 01.07.2024)

Perearst väljastab saatekirja kliinilise psühholoogi teenusele teraapiafondi kaudu. Teenuse ja selle mahu otsustab perearst. Patsient tasub omaosalustasu vastavalt saatekirjal märgitud teenusele:

  • kliinilise psühholoogi konsultatsioon 35 eurot;
  • individuaalne psühhoteraapia seanss 25 eurot;
  • pereteraapia seanss 45 eurot.

Töötajate psühholoogiline nõustamine

Osutame oma lepingupartneritele töötajate psühholoogilise nõustamise teenust, mille puhul tasuvad ettevõtted kas täielikult või osaliselt oma töötajate psühholoogilise nõustamise eest. Teenus on osa töökeskkonna riskide analüüsi põhjal koostatud psühhosotsiaalsete ohtude ennetamise ja vähendamise tegevuskavast.

Bris Novus OÜ

Tatari 25 - 307, Tallinn 10116

E-post: info@brisnovus.ee
Tel: 5560 6212 (E-R 9-18)

Andmete privaatsus