Hinnakiri

(kehtib alates 10.04.2023)

kliinilise psühholoogi konsultatsioon / psühhoteraapia seanss kuni 60 minutit 85 €
paari- või pereteraapia seanss kuni 90 minutit 125 €
omaosalustasu kliinilise psühholoogi konsultatsiooni eest perearsti suunamisel 35 €
omaosalustasu teraapiaseansi eest perearsti suunamisel 25 €
omaosalustasu paari- või pereteraapia seansi eest perearsti suunamisel 45 €
erakorraline konsultatsioon 48 tunni jooksul kuni 60 minutit 150 €
psühhiaatri esmakordne vastuvõtt kuni 50 minutit 130 €
psühhiaatri korduv vastuvõtt kuni 25 minutit 80 €
psühholoogiline testimine hind kokkuleppel

Perearsti saatekiri

Patsientidel on võimalik pöörduda meie praksise kliiniliste psühholoogide vastuvõtule ja psühhoteraapiasse ka perearsti saatekirjaga. Ravi rahastamine toimub perearsti teraapiafondi kaudu. Patsient tasub omaosaluse 35 eurot ühe konsultatsiooni kohta. 

Töötajate psühholoogiline nõustamine

Osutame oma lepingupartneritele töötajate psühholoogilise nõustamise teenust, mille puhul tasuvad ettevõtted kas täielikult või osaliselt oma töötajate psühholoogilise nõustamise eest. Teenus on osa töökeskkonna riskide analüüsi põhjal koostatud psühhosotsiaalsete ohtude ennetamise ja vähendamise tegevuskavast.