Koondamisnõustamine

  • Nõustame koondamisprotsessis osalevaid juhte lahkumisvestluste läbiviimiseks.
  • Toetame lahkuvaid töötajaid ja ettevõttes jätkavaid kaaslasi koondamisega kaasnevate negatiivsete emotsioonidega toimetulekul.
  • Hindame ettevõttest lahkuvate töötajate isiklikke ressursse ja nõustame neid elu- ja karjäärivalikute tegemisel.
  • Abistame ettevõttest lahkuvaid töötajaid uuele töökohale kandideerimiseks vajalikes rutiinides (oma kompetentside kirjalik ja suuline esitlemine, tööintervjuuks harjutamine jms).
  • Hindame ja jälgime koondatud inimeste emotsionaalset seisundit ja edusamme uute valikute teel.