Koolitused: stress ja läbipõlemine, ärevushäired, motivatsioon

Koolitustel õpetatakse praktilisi võtteid, mis aitavad senisest paremini toime tulla pingeseisunditega, vähendada tööstressi, suurendada töist rahulolu, lahendada tõhusamalt töösuhetes ettetulevaid konflikte ning toetada isiklikku ja tööalast arengut. Koolitused on vajaduspõhised ja rõhuasetus on praktiliste oskuste harjutamisel. Käsitletavate teemade ja mahu osas on meie valmisolek paindlikkuseks kõrge, õpe kavandatakse inimeste vajadustest ja võimalustest lähtuvalt. Koolituse tulemuslikkust tõstab eelnev asjakohane psühholoogilise hindamise protseduur. Kõigi meie poolt kasutatavad hindamismeetodid on kaasaegsed, meie kultuuriruumi kohandatud ning meie eksperdid järgivad kõiki kompetentside hindamisele esitatavaid erinõudeid.