Psühholoogiline nõustamine

Kliinilise psühholoogi konsultatsioonil saab tuge ja nõu hetke eluraskuste, stressiseisundi ja meeleolumuutuste puhul ning vaimset tervist puudutavates küsimustes. Konsultatsiooni käigus tehakse ülevaade patsiendi olukorrast, probleemidest ja seisundist, arutatakse läbi edasise nõustamise või psühhoteraapia vajalikkus, tutvustatakse selle sisu ja põhimõtteid ning koostatakse edasine tegevusplaan. Konsulteeritav saab juhiseid esmaste eneseabivõtete ja toimetulekuviiside kohta.