Laste ja noorukite psühholoogilised probleemid

Lapsed ja noorukid vajavad nagu täiskasvanudki vahel psühholoogilist abi. Teraapiavajadus tekib peamiselt siis, kui lapsevanemad, lapse lähedased või õpetajad märkavad, et lapse üldine toimetulek on häiritud või ta ei käitu tavapäraselt. Ka lapsel võib erinevate elusündmuste puhul tekkida ärevus või meeleolulangus.

Mida väiksem laps, seda enam on teraapiaprotsessi kaasatud lapsevanemad. Koolilapse puhul on ideaalne, kui kogu meeskond – laps, vanem(ad), õpetaja(d) ja psühholoog - lepib kokku ühise teraapia eesmärgi ja üheskoos selle nimel töötab. Teraapia käigus õpetatakse vajaminevaid oskuseid nagu näiteks sotsiaalsed oskused, konfliktide ja emotsioonidega toimetulek, käitumise ümberkujundamine.

Mõned näited, millal võiks teraapiast kasu olla:

  • lapsel on kohanemisraskused (lasteaiaga, kooliga)
  • lapsel on ülemäärased jonnihood, ta on muutunud agressiivseks, trotslikuks
  • lapse käitumine on muutunud: on kurvameelne, hirmunud, hüperaktiivne vms
  • lapsel on raskused eakaaslasega suhtlemisel
  • laps kaebab erinevaid füüsilise tervise probleeme, näiteks erinevad valud, millele pole selget meditsiinilist põhjust leitud


Paari- ja pereprobleemidega tegelevad Pille-Riin Indermitte ja Ere Vasli.