Buliimia

Tunnused

Buliimiat iseloomustavad korduvad liigsöömissööstud, mis vahelduvad kaalutõusu vältimiseks ette võetavate äärmuslikke kompensatoorsete meetmetega: dieedipidamine, söödud toidu väljaoksendamine, intensiivne füüsiline treening jmt. Kesksel kohal on ülemäärane mure oma kehakaalu või -kuju pärast. 

Buliimia kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtted

Kognitiiv-käitumisteraapia käigus tegeletakse nii söömissööstude kui ka probleemsete kompensatoorsete meetmete ning kehakaalu ja -kuju puudutavate veendumustega. Teraapia käigus õpitakse nägema nende tegurite vahelisi seoseid ning seda, kuidas nende tegurite vastastikuse mõju läbi tekivad söömishäiret üha süvendavad suletud ringid.

Teraapia esimeses osas püütakse taastada söömiskordade regulaarsus, arutatakse läbi söömissööstude, toidu väljutamise ning äärmuslike dieetidega seonduvad füsioloogilised tagajärjed ning lepitakse kokku mõistlik kaalumuutuste jälgimise rütm.

Teises osas pööratakse tähelepanu kehakaalu ja -kuju puudutavatele mõtetele ning söömisharjumustega seonduvale.

Teraapia kolmandas osas pühendutakse tagasilanguste ärahoidmisele.

Teraapia kestuseks on ligikaudu 20 seanssi.