Muud foobiad

Tunnused

Foobiaid iseloomustab intensiivne ja ülemäärane hirm mõne kindla objekti või olukorra suhtes. Enamasti kas välditakse nende objektide või olukordadega kokku puutumist või talutakse seda väga suure ebamugavustundega. Sageli piirab selline ülemäärane hirm ka inimese toimetulekut oma kohustuste või igapäevaeluga ning probleemi raskusaste oleneb sellest, kuivõrd inimesel õnnestub oma tegevust kahjustamata ärevusttekitavaid situatsioone vältida. Kõige sagedamini on foobiad seotud mõningate loomade ja putukate (ämblikud, maod jt.), kõrguse, suletud ruumi, lendamise ja vigastuse või vere nägemisega.

Foobiate kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtted

Teraapia oluliseks osaks on järk-järguline kokkupuude kardetud objektide või olukordadega. Kokkupuuteid korraldatakse inimese jaoks sobivas tempos ning vaid selge eelneva kokkuleppe alusel. Kuna tavaelus sageli välditakse sellist kokkupuudet, siis on teraapia eesmärgiks luua võimalused nii asjassepuutuvate ärevate mõtete tõepärasuse hindamiseks kui ka oma ärevusega harjumiseks. Samuti on järk-järgulise harjutamise eesmärgiks suurendada enesetõhusust - tekitada kogemused, mis näitaksid, et inimene suudab ärevusest hoolimata vajalike asjadega hakkama saada.