Mälu, tähelepanu jt kognitiivsete võimete hindamine ja nõustamine

Neuropsühholoogia tegeleb aju ja käitumise vaheliste seoste uurimisega. Neuropsühholoogi vastuvõtule pöördumise näidustusteks on vajadus hinnata kognitiivseid muutusi (mälu, tähelepanuvõime jms) ja igapäevaeluga toimetuleku suutlikkust mõne neuroloogilise haiguse või trauma korral, samuti diagnostiliste küsimuste lahendamine (nt depressiivse seisundi eristamiseks dementsusest) ja üldise vaimse võimekuse taseme hindamine osana inimese terviklikust funktsioneerimisvõimest.

Neuropsühholoogilise uuringu käigus uuritakse mälu ja õppimisvõimet, kõne ja selle mõistmise võimet, loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet, planeerimis- ja otsustusvõimet, tähelepanu ja keskendumisvõimet, visuaal-ruumilisi võimeid ja selle nende võimete taseme mõju toimetulekule igapäevaeluga. Uurimise tulemusena selgub, millised vaimsed funktsioonid on häiritud või säilinud. Tulemuse saab võtta aluseks inimese igapäevast toimetulekut toetavate abinõude leidmisel ja  tema lähedastel oma pereliikme seisundi paremal mõistmisel ning tema elu turvalisemal korraldamisel. Neuropsühholoogiline uurimine võib osutuda vajalikuks ka otsuste tegemisel, mis puudutavad näiteks tervisetõendi andmist mootorsõiduki juhtimiseks. Teenust osutavad neuropsühholoogid Pille-Riin Indermitte ja Maria Kivimäe.