Sotsiaalfoobia

Tunnused

Sotsiaalfoobia ehk sotsiaalärevuse keskmes on hirm sattuda teiste tähelepanu alla ja saada negatiivsete hinnangute või kriitika osaliseks. Ärevus võib olla piiritletud mõne kindla olukorraga, näiteks avalik esinemine või olla laialdasem ning hõlmata peaaegu kõiki perekonnaväliseid suhtlemisolukordi. Sotsiaalfoobiat iseloomustab ülekaalukas tegelemine iseenda ärevate mõtete ja kujutluspiltidega ning sellega, kui ebamugavalt end hetkel tuntakse. Liigselt iseendale pööratud tähelepanu tõttu ei märgata sageli neid asitõendeid, mis ärevate mõtetega vastuolus on. Oma mõtete ja enesetunde põhjal tehakse omakorda (sageli ekslikke) järeldusi selle kohta, millisena me teiste silme läbi paistame ning mida teised meist mõtlevad. Ärevuse tõttu kas välditakse suhtlemisolukordi täiesti või püütakse kohapeal halvimat mingil muul moel ära hoida - varjates oma puudusi või ärevuse sümptomeid, vältides teistele otsavaatamist ja kasutades muid “turvalisuskäitumise” viise. Sotsiaalfoobia on sageli seotud ka madala enesehinnanguga.

Sotsiaalfoobia kognitiiv-käitumusliku teraapia põhimõtted

Sotsiaalfoobia kognitiiv-käitumuslikus teraapias püütakse hinnata asjakohaste ärevate mõtete ja kujutluspiltide ning nende põhjal tehtud järelduste tõepärasust, vaadates läbi nii olemasolevad asitõendid kui ka kogudes reaalsetes suhtlemisolukordades tehtavate käitumiseksperimentide abil uusi. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, kuidas ärevad mõtted mõjutavad käitumist - mida arvatava katastroofi ärahoidmise nimel tehakse või jäetakse tegemata - ja millele suhtlemisolukordades keskendutakse ning millist mõju selline käitumine avaldab inimese enda sooritusele ja suhtluspartnerite reaktsioonidele.


Teraapia kestuseks on tüüpiliselt 12-16 seanssi. Teraapias kasutatakse mõttepäevikuid, küsitlemist, käitumiseksperimente, ärevusttekitavate olukordadega kokkupuutumise harjutamist ning vajadusel suhtlemisoskuste treeningut.