Teenuse osutamise tingimused

Teenuse osutaja

Teenust osutab OÜ Bris Novus, asukohaga Tallinn, Tatari tn 25-307; Terviseameti tegevusload L04033 ja L06482.

Nõustumine tingimustega

Vastuvõtule registreerumine tähendab teenuse osutamise lepingu sõlmimist ja teenuse osutamise tingimustega nõustumist.

Seansi pikkus

Psühholoogi konsultatsiooni ja individuaalse psühhoteraapia seansi pikkus on kuni 50 minutit, pereteraapia seansi pikkus kuni 90 minutit.

Tasu

Teenuse eest tasutakse vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis on kättesaadav veebilehel www.brisnovus.ee ja keskuse ruumides kohapeal. Tasuda saab kas sularahas või kaardiga makseterminalis.

Vastuvõtu tühistamine

Vastuvõtu aega saab tühistada või muuta hiljemalt 48 tundi enne vastuvõttu tööpäevadel kella 9.00-17.00 helistades telefoninumbrile 5560 6212 või saates e-kirja info@brisnovus.ee. Seansi aega ei ole võimalik muuta ega tühistada SMS teel. Ka juhul, kui te hilinete kokkulepitud seansile, palume sellest teatada.

Kui patsient ütleb teenuse osutamise lepingu üles vähem kui 48 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, on teenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt leppetrahvi, mille suurus on tasuliste teenuste hinnakirjas toodud vastuvõtu/teraapiaseansi hind.

Vastuvõtu tühistamisel või vastuvõtule mitte ilmumise korral tuleb patsiendil ise kokku leppida uus vastuvõtuaeg. Kui peale vastuvõtu tühistamist või vastuvõtule mitte ilmumist ei ole patsient võtnud ühendust uue vastuvõtuaja kokku leppimiseks kahe nädala jooksul, siis on psühholoogil õigus konsultatsioonid/psühhoteraapia lõpetada ning kui teenust on osutatud teraapiafondi raames või Tervisekassa rahastusel, siis ka saatekiri sulgeda.

Konfidentsiaalsus

Hoiame saladuses mistahes teavet, mida oleme seoses teenuse osutamisega saanud, sh meie poole abi saamiseks pöördumise fakti, v.a. teatud erijuhtudel:

  • seadustest tulenev otsene kohustus teavet avaldada;
  • perearsti saatekirjaga terapiafondi või Tervisekassa rahastusel vastuvõtule pöördunud patsientide haigusloo kohta tehakse kokkuvõte konsultatsioonile/teraapiasse pöördumise faktiliste asjaolude, patsiendi terviseseisundi ja sekkumisprotseduuride kohta tervise infosüsteemi (Terviseportaal). Kolmandate isikute, sh tervishoiuteenuse osutajate juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele on sätestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduses. Patsiendi väljendatud tahte alusel on tervishoiuteenuse osutajal kohustus keelata juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele patsiendi isikuandmetele.
  • juhtudel, kui patsient ohustab oma psüühilise seisundi tõttu iseenda või teiste elu, tervist või julgeolekut; reeglina püüame sellistel juhtudel enne teabe avaldamist kolmandatele isikutele selle otsuse patsiendiga läbi rääkida;
  • teatud probleemide/juhtumite arutamine kliinilise tööjuhendajaga (superviisoriga) – see on osa kliiniliste psühholoogide tööst, mis aitab meil oma tööd paremini teha; konkreetse patsiendi juhtumi arutamiseks tööjuhendamise korras küsime selleks patsiendilt eraldi nõusoleku; psühholoog ei avalda patsiendi isikukohaseid andmeid ega juhtumi üksikasju, mis võimaldaksid patsiendi äratundmise;
  • patsiendi nõusolekul võib psühholoog teraapia seanssi lindistada, et juhtumit tööjuhendajaga arutada; peale viimast seanssi kohustub psühholoog kõik lindid kustutama; teraapia ajal kohustub psühholoog lindistatud salvestusi säilitama viisil, et oleks tagatud nendele ligipääsmatus.